PROTREPTISKE SAMTALER

Robert Jakobsen har gennemført et protreptisk undervisningsforløb hos mig i løbet af 2016. Han har i denne proces til fulde indfriet mine forventninger til en kommende protreptiker, og mere end det. Ja, man kan fornemme, at Robert i sin egen konsulentpraksis har dyrket de protreptiske principper i gennem mange år og gjort dem til basis for den måde, han fører dialoger på.

Robert har udviklet en indsigt i andre mennesker, der er sjældent indfølende og kendetegnet af en seismografisk situationsfornemmelse. Han har stor menneskekundskab. Samtidig er han overbevisende funderet i, og bevidst om, sine egne værdier. Dette giver det perfekte grundlag for udnyttelsen og udviklingen af den protreptiske praksis, ved skabelsen af en dialogisk proces, der gennem bistand til selvrefleksion kan gøre det andet menneske til herre i sit eget hus og herigennem sætte det fri. Dermed kan Robert gennem samtalen i markant grad hjælpe sine medmennesker til at forstå sig selv og til at finde og udnytte deres potentiale.

Robert er en analytisk begavelse, og det kommer ham til gode ved brugen af begrebsformer og tankefigurer som forudsætning for at vise det andet menneske betydningsfulde veje ind i sig selv. Robert har allerede indenfor forløbets korte ramme vist sin evne til brugen af det etymologiske perspektiv til samtalepartnerens bedste og i kombinationen med sine analytiske færdigheder, herunder også kapaciteten til at eksemplificere betydninger og dermed fange deres nuancerigdom, vil han kunne skabe samtaler, der vil stå tilbage som afgørende vendepunkter i det andet menneskes bevidsthed.

Jeg ser Robert som en væsentlig ambassadør for det protreptiske projekt. Han vil være en gave for de fleste ledere og organisationer. Samtidig er jeg overbevist om, at Robert vil kunne udfolde sit protreptiske talent i mange forskellige kontekster, som hjælpekunst, som sjælesorg og dermed også i en terapeutisk sammenhæng, hvis han måtte ønske det. Da protreptikken aldrig kan være bedre end den, der udfører den – den er jo i streng forstand ikke en metode, men mere en prøvende, inspiratorisk, improvisatorisk og frem for alt omfavnende praksis – er et menneske som Robert en gave til det fælles projekt som den udgør.

Jeg kan varmt anbefale Robert til enhver, der søger protreptisk vejledning og til personer, der ønsker at opleve, hvordan en sådan samtale udføres – og ikke mindst til den, der ønsker at blive klogere på sig selv.

Jeg giver med stor fortrøstning den protreptiske fakkel videre til ham.

Ole Fogh Kirkeby, professor, Dr. Phil.

ole_fogh_kirkeby_signatur