Projekbeskrivelse

Samarbejdet har givet flere kunder og ekstra opgaver

– Vi havde behov for at styrke implementeringsleddet i vores virksomhed. Vi kunne godt tænke strategisk og sætte os nogle mål, men vi havde problemer med eksekveringen af dem. Vi havde svært ved at fastholde fokus og forfølge vores strategi, siger Helge Borup, partner og administrerende direktør arkitektfirmaet Regnbuen. Robert Jakobsen blev en del af denne proces, og samarbejdet har givet flere kunder og ekstra opgaver.

Helge Borup er partner og administrerende direktør i det Århus-baserede arkitektfirma Regnbuen, som beskæftiger i alt 11 medarbejdere, heraf 5 indehavere. Helge Borup er 48 år, arkitekt og har været en del af firmaet siden 2005.

Regnbuens kunder er typisk offentlige bygherrer, boligforeninger og Folkekirken. Firmaet har i flere år samarbejdet med Robert om forståelse af salg, netværks-systematik, arbejdsfordeling samt fokus på at sætte realistiske mål og eksekvering af strategi. Dels kollektivt i indehavergruppen, dels i form af personlig ledersparring af Helge Borup selv.

Hvorfor har I valgt at benytte jer af ekstern sparring?

– Vi havde behov for at styrke implementeringsleddet i vores virksomhed. Vi kunne godt tænke strategisk og sætte os nogle mål, men vi havde problemer med eksekveringen af dem. Vi havde svært ved at fastholde fokus og forfølge vores strategi, svært ved at afse tid til den del af arbejdet, hvorfor der var brug for en udefrakommende med et mere køligt overblik.

– Egentlig bruger vi også vores bestyrelsesformand, Leif Støy, som også er ekstern, som coach. Det er også via ham samarbejdet med Robert er kommet i stand, eftersom Robert var en del af hans netværk, og de havde nogle positive erfaringer fra projekter i andre faglige sammenhænge.

Fælles værdimæssig tilgang

I dag sidder Robert desuden i Regnbuens bestyrelse, men Helge Borup understreger, at det aldrig var kommet dertil, hvis ikke der havde været en fælles værdimæssig tilgang:

– Hvis Roberts tilgang fx havde været meget forretningsmæssig og handelsskole-agtig, var det aldrig gået i en virksomhed som vores, hvor følelserne sidder udenpå kroppen. Selvfølgelig skal vi også holde os økonomien og de markedsføringsmæssige mål for øje. Det er jo bl.a. derfor, Robert er med på banen, men det er alligevel de bløde værdier, der er i centrum.

– Naturligvis er det vigtigt at tjene penge, men det er kun et delmål. Det centrale er at skabe skønne bygninger. Jeg tror, vi deler de grundlæggende livsværdier med Robert, og at det er dem, vi arbejder ud fra.

– Robert tager virkelig firmaet på sig. Det er næsten som om, han selv har noget i klemme her, som om det er ham magtpåliggende, at det går fremad. En del af det skyldes sikkert hans professionalisme, men ikke desto mindre tror man på ham. Og det er ekstremt vigtigt, at vi har tillid til ham og kan lide ham. Det er den slags, der gør, at man også gider spise en frokost sammen bagefter.

Går det så fremad – i form af udvikling eller øget vækst?

– Samarbejdet har helt klart givet flere kunder og ekstra opgaver, ja. Nu har byggeriet som bekendt stået stille siden 2008, så det er ikke sådan at fremgangen kan spores på bundlinjen. Men det, at vi fx har fået hjælp til at fokusere på vores netværk, har sat gang i en meget positiv udvikling.

Ser Robert som en kontinuerlig del af virksomheden

– Konkret har vi investeret tid i at researche på, hvilke entreprenører rundt om i landet det kunne være relevant at komme i kontakt med, rejst rundt og besøgt dem og præsenteret dem for vores materialer. Den indsats har været en kæmpe succes. Fremadrettet kan jeg godt se for mig, at vi skal samarbejde om at prøve lignende fremstød over for andre samarbejdspartnere, fx boligforeninger, kommuner m.v.

– Vi har derudover opnået nogle gode resultater i forbindelse med et generationsskifte, vi har foretaget i firmaet. Desuden har vi brugt Robert til at afklare rolle- og ansvarsfordelingen i indehavergruppen, hvilket til tider kan være komplekst på et så lille sted som vores med så relativt mange ledere.

– Overordnet set er vi gået fra det regionale til det mere nationale og har fået positioneret os langt stærkere på markedet, samtidig med at vores opgaver er blevet flere og mere mangfoldige. Alt i alt har tegnestuen haft stor gavn af coachingen, hvorfor jeg ser Robert som en kontinuerlig del af virksomheden, hvis ikke vi skal risikere at stagnere eller gå i stå.

– Min personlige ledersparring har primært medført, at jeg er begyndt at uddelegere opgaver og ikke længere oplever, at jeg er helt så uundværlig som før … Desuden betyder det meget for mig, at jeg rigtig godt kan lide Robert som menneske.

Det private kommer ikke på tværs af det professionelle?

– Snarere tværtimod. Det personlige kendskab og vores fine, personlige relation giver en mere holistisk form for coaching, hvor det at Robert kender mig og mine bevæggrunde betyder, at han forstår mere om, hvem jeg er, hvad jeg står for, og hvorfor jeg handler, som jeg gør rent professionelt. Dermed bliver han også bedre til at lytte og stille de rigtige, og somme tider svære eller ubehagelige spørgsmål – for det er jo ikke fordi, han stryger os med hårene.

Læs om flere kunder som får ordet