Projekbeskrivelse

Robert har en finurlig og overraskende tilgang

Poul Henning Larsen, forstander af Riis Friplejehjem, har oplevet det som en stor fordel at sparre med Robert Jakobsen.
– Han kommer udefra og får øje på ting, vi andre er blinde over for, eller måske bare ser i et andet lys, siger Poul Henning Larsen, der oplever Robert Jakobsens tilgang som overraskende.

Samarbejdet mellem Riis Friplejehjem og Robert Jakobsen kom i stand i 2011, fordi man med Poul Henning Larsens ord ”stod og manglede en leder-coach”.

– Hidtil havde vi været et lederteam på tre, men da vores afdelingsleder gik på akut orlov og efter eget ønske valgte at stoppe i stillingen og fortsætte som social og sundheds assistent, følte vi to, der var tilbage, et behov for at få hjælp til at omorganisere os, til at gennemtænke og redefinere vores roller og opgaver. Og også til at afklare, hvad vi ønskede af den ny leder, som skulle ansættes og indgå i teamet.

– Valget faldt på Robert, fordi jeg fik ham anbefalet via mit netværk. Det har vist sig at være en stor fordel at sparre med én som ham, dels fordi han kommer udefra og får øje på ting, vi andre er blinde over for, eller måske bare ser i et andet lys, dels fordi hans måde at stille spørgsmål på er så anderledes end den, vi er vant til, forklarer Poul Henning Larsen og uddyber:

– Uden at vide så meget om det, vil jeg mene man kan kalde hans spørgemåde for dybde-psykologisk … Han spørger ind til personen, så man faktisk virkelig fornemmer mennesket bag.

Rekruttering og afvikling af samtaler

Samarbejdet med Robert Jakobsen har først og fremmest bestået i at afklare, hvordan lederteamet skulle se ud og sammensættes, hvilke behov og ønsker, der skulle opfyldes, og dermed også hvilken type leder, man var på udkig efter. Dernæst har sparringen konkret drejet sig om rekrutteringen, bl.a. udvælgelse af ansøgere, som skulle gå videre til 1. og 2. runde af samtaler, og afklaring af proceduren omkring og selve afviklingen af ansættelsessamtalerne.

Hvordan har samarbejdet påvirket, og evt. kvalificeret, rekrutteringen af en ny leder?

– Det har været godt at få talt processen grundigt igennem og derigennem blive skarpere på at definere og formulere stillingsbetegnelsen. Fx har vi fået afklaret, at vi havde behov for en afdelingsleder med nogle mere udadvendte funktioner. Vi er jo i skarp konkurrence med andre friplejehjem om beboere og arbejder hele tiden på at gøre folk nysgerrige og interesserede i, hvem vi er og hvad vi står for.

– I forhold til ansættelsen var