Projekbeskrivelse

Robert har en finurlig og overraskende tilgang

Poul Henning Larsen, forstander af Riis Friplejehjem, har oplevet det som en stor fordel at sparre med Robert Jakobsen.
– Han kommer udefra og får øje på ting, vi andre er blinde over for, eller måske bare ser i et andet lys, siger Poul Henning Larsen, der oplever Robert Jakobsens tilgang som overraskende.

Samarbejdet mellem Riis Friplejehjem og Robert Jakobsen kom i stand i 2011, fordi man med Poul Henning Larsens ord ”stod og manglede en leder-coach”.

– Hidtil havde vi været et lederteam på tre, men da vores afdelingsleder gik på akut orlov og efter eget ønske valgte at stoppe i stillingen og fortsætte som social og sundheds assistent, følte vi to, der var tilbage, et behov for at få hjælp til at omorganisere os, til at gennemtænke og redefinere vores roller og opgaver. Og også til at afklare, hvad vi ønskede af den ny leder, som skulle ansættes og indgå i teamet.

– Valget faldt på Robert, fordi jeg fik ham anbefalet via mit netværk. Det har vist sig at være en stor fordel at sparre med én som ham, dels fordi han kommer udefra og får øje på ting, vi andre er blinde over for, eller måske bare ser i et andet lys, dels fordi hans måde at stille spørgsmål på er så anderledes end den, vi er vant til, forklarer Poul Henning Larsen og uddyber:

– Uden at vide så meget om det, vil jeg mene man kan kalde hans spørgemåde for dybde-psykologisk … Han spørger ind til personen, så man faktisk virkelig fornemmer mennesket bag.

Rekruttering og afvikling af samtaler

Samarbejdet med Robert Jakobsen har først og fremmest bestået i at afklare, hvordan lederteamet skulle se ud og sammensættes, hvilke behov og ønsker, der skulle opfyldes, og dermed også hvilken type leder, man var på udkig efter. Dernæst har sparringen konkret drejet sig om rekrutteringen, bl.a. udvælgelse af ansøgere, som skulle gå videre til 1. og 2. runde af samtaler, og afklaring af proceduren omkring og selve afviklingen af ansættelsessamtalerne.

Hvordan har samarbejdet påvirket, og evt. kvalificeret, rekrutteringen af en ny leder?

– Det har været godt at få talt processen grundigt igennem og derigennem blive skarpere på at definere og formulere stillingsbetegnelsen. Fx har vi fået afklaret, at vi havde behov for en afdelingsleder med nogle mere udadvendte funktioner. Vi er jo i skarp konkurrence med andre friplejehjem om beboere og arbejder hele tiden på at gøre folk nysgerrige og interesserede i, hvem vi er og hvad vi står for.

– I forhold til ansættelsen var vi et større ansættelsesudvalg på syv personer, som alle kom i dialog med Robert Jakobsen og fik udbytte af at stifte bekendtskab med hans måde at arbejde på. Selv deltog han først direkte i de to sidste samtaler, vi holdt, og det foregik på en helt anden måde end hvis vi havde stået for det alene.

Hvori bestod forskellen – eller rettere: Tror du også at resultatet, I kom frem til, blev anderledes?

– Vi ville helt sikkert have været på jagt efter de samme svar som Robert, så det er nok mere hans måde at gå til andre mennesker på, der adskiller sig … Han har ligesom en mere finurlig eller overraskende tilgang, fx når han går ind i og beskriver en konfliktsituation eller en anden udfordring.

Sætte ord på om noget går i hovedet eller maven

Kan du give et eksempel?

– Fx ridser han et scenarie op og spørger så ind til om en situation er noget, der går i maven, hjertet eller hovedet på vedkommende, han sidder over for. Det kan lyde banalt, men i vores fag er der jo en etik, vi skal forholde os til hver dag. Derfor er det vigtigt at være i kontakt med sine reaktioner og følelser – og vigtigt at kunne mærke og sætte ord på om det noget går i hovedet eller maven eksempelvis, mener Poul Henning Larsen og tilføjer:

– Et scenarie kunne fx være en søn eller datter som skælder ud over en ansat, som vedkommende mener, har behandlet hans eller hendes pårørende dårligt. Måske handler situationen i virkeligheden om at sønnen eller datteren har dårlig samvittighed over ikke selv at være nok til stede, dvs. at den dårlige samvittighed projiceres over på personalet. Det oplever man ind imellem på et plejehjem som vores, men hvordan forholder man sig som leder til parterne i sådan en situation?

– Det ville vi som ansættelsesudvalg også gerne kende svaret på, for som sagt tror jeg langt hen ad vejen vi jagter de samme svar, men hvor Robert taler mere til følelserne er vi nok mere formelle i vores spørgsmål, hvorfor vi heller ikke når rigtig ind under huden på de folk, vi har til samtale. Samtidig har han som udenforstående ikke de samme aktier i det som vi, hvorfor han står mere frit og tør gå mere til den enkelte person.

Kan det ikke gå hen og blive lidt ubehageligt for den der sidder i den varme stol?

– Egentligt ikke, tværtimod. Måske fordi man føler, man er i trygge hænder og etikken er i orden hos Robert. Selvfølgelig er tillid noget, der skal bygges op, men vi føler at han forvalter den viden, han får del i, på den rigtige måde. Både hende, der endte med at få jobbet, og hende, der ikke fik det, gav da også udtryk for at det var en udfordrende, men samtidig også meget positiv, oplevelse.

Være åben over for at se tingene fra andre sider

– Men det er da rigtigt at man skal være parat til at se sig selv i øjnene og ikke mindst åben over for at se tingene fra andre sider … Robert giver sig selv og er 100 procent til stede, men han skærer også igennem og gider ikke høre noget shit. Han går i flæsket på os – på den gode måde, siger Poul Henning Larsen.

Han tilføjer at samarbejdet med Robert Jakobsen hidtil ikke har fulgt noget fast mønster, men er blevet aftalt fra gang til gang efter behov. Under en krise var behovet for sparring i en periode et ugentligt møde, i andre perioder har kontakten været sjældnere, men stadig kontinuerlig. Fremadrettet er det tanken at sparringen skal fokusere på at styrke samarbejdet i det nye lederteam, nu hvor den nye leder er ansat og ved at finde sine ben i Riis Friplejehjem.

– Derudover bruger vi Robert til at blive mere bevidste om, hvordan vi bedst udtrykker vores værdier, bl.a. i pr-sammenhæng, hvor han åbenlyst har stor erfaring og vi ofte læner os op af hans råd og ideer. Og endelig er det også med i overvejelserne, om ikke vi på sigt skal gøre brug af hans kompetencer udi teambuilding, sådan at endnu flere i vores stab kan få del i dette udviklingsarbejde.

Poul Henning Larsen er forstander for Riis Friplejehjem. Stedet har en historie der går helt tilbage til 1895, hvor det startede som sygehjem for forhutlede og psykisk syge mennesker. De nuværende bygninger er fra 2004, bortset fra en enkelt fløj af ældre dato. Riis Friplejehjem er tilknyttet Danske Diakonhjem

Selv kom Poul Henning Larsen til som forstander i 2007. Han er 54 år og har dels en baggrund som sygeplejerske, primært i sygehusvæsenet, hvorefter han tog en lederuddannelse, assisterende områdeleder i hjemmeplejen, Odder kommune, senere ansat som først konsulent, siden projektleder i KMD, Danmarks største leverandør af it-løsninger til kommunerne.

Læs om flere kunder som får ordet