Projekbeskrivelse

Forretningsudvikling drevet af passion og længsel

Hvornår oplever du tryghed, glæde og taknemmelighed? Svaret på disse spørgsmål gav Johnny Kühn klarhed over, hvad han længtes efter, og erkendelsen havde en overraskende effekt:
– På magisk vis begyndte der at komme kunder med det samme, siger Johnny Kühn.

IMG_2789_low_square

Når Johnny Kühn vågnede om morgenen, havde han mest lyst til at blive i sin seng og sove videre. Sådan var det flere gange over en periode på et halvt år. Som en slags anfald. Han ønskede at få fred og var opgivende, fordi tingene ikke rigtigt ville lykkes. Han oplevede også ligegyldighed. Skam. Og utilfredshed.

”I april 2015 mødtes jeg med Robert Jakobsen, som jeg har kendt forretningsmæssigt gennem flere år. Robert kunne godt se, at jeg var temmelig presset, og jeg besluttede at tage nogle samtaler med ham om situationen.”

Hvad giver dig tryghed? Glæde? Og taknemmelighed? Det var de tre ord, Johnny Kühn fik til opgave at finde svar på efter den første samtale med Robert Jakobsen.

Til deres næste møde havde Johnny Kühn arbejdet med de tre ord grafisk, og han havde tre A4-ark med billeder og grafik. Hvert ark handlede om et af de tre ord: Tryghed, glæde og taknemmelighed.

”Tryghed handlede for mig om drømmen om at få en bankkonto, der bugnede af penge. Tryghed er også mine to døtre, min kone, vores liv og vores hus, og på arket er der også virksomheden Kühn design,” siger Johnny Kühn.

”Glæde handlede om at komme ud at rejse. Cykle. Spille musik. Udgive musik, ikke indtægtsgivende, bare glæde. Og også Kühn design. Taknemmelighed er min familie.”

Da han havde vist de tre ark og fortalt om ordene, sagde Robert Jakobsen: ”Hvad er det så, der er galt? Det ser jo lyst ud. Det eneste, jeg kan se, der er galt, det er, at der står et rødt tal på kontoen.”

Pludselig stod det helt klart for Johnny Kühn, at han var glad og tilfreds med sit liv. Og Robert Jakobsen havde ramt plet. Det eneste, der gjorde, at han ikke havde lyst til at stå ud af sengen om morgenen, var de røde tal.”

Der begyndte at komme kunder

Kun et halvt år efter er der sket en utrolig forandring, og Johnny Kühn sidder glad og energisk og fortæller om processen.

Gennem flere år havde han kæmpet for at få en ny virksomhed kørt i gang. Havde idéudviklet. Holdt møder. Snakket. Og lagt planer. Men gennembruddet kom ikke rigtigt, og de røde tal blev højere og højere. ”Bare jeg så på min telefon, og der stod den 15., så fik jeg stress over, hvor mange penge jeg nu skulle nå at tjene den sidste del af måneden,” siger Johnny Kühn.

I forbindelse med samtalerne med Robert Jakobsen besluttede Johnny Kühn at sadle om. Han ville lægge planerne for de andre virksomheder i bero og gå tilbage og give firmaet Kühn design fuldt fokus.

“Det kan godt se ud som om, jeg er gået tilbage til mit trygge Kühn design. Men det er jeg ikke, for det er en helt anden virksomhed nu, og jeg styrer den på en helt anden måde i dag. Tidligere var jeg underleverandør, der tog imod freelanceopgaver. I dag er det mig, der styrer firmaet og ikke firmaet, der styrer mig. Det er mig, der vælger mine kunder, og jeg engagerer mig i mine kunder. Det er ikke kun en arbejdsopgave, jeg gør færdig og afleverer. Det er virkelig noget, Robert har lært mig, og som vi har arbejdet meget med. Jeg skal ikke bare sidde hjemme på kontoret. Jeg skal ud og besøge mine kunder. Og jeg kan mærke, at der kommer et meget bedre produkt ud af det, når jeg kommer ud.”

”Det har også været vildt at opleve, at Robert rykkede ved nogle ting i mig, og på magisk vis begyndte der at komme kunder med det samme. Store, tunge og interessante opgaver. Et enkelt møde der udviklede sig til en halvårskontrakt. Og der er mere på vej. Det har accelereret så meget, at jeg i perioder har tænkt, at nu skal jeg da vist til at have noget hjælp,” siger Johnny Kühn, der også hurtigt opdagede, at drømmen ikke kun handlede om en bankkonto, der bugnede af penge.

”Så snart jeg havde fået noget ind på kontoen, som føltes som tryghed, omformede drømmen sig til ro og tålmodighed.”

Årshjulet som navigationsredskab

Johnny Kühn har også arbejdet meget med at se mulighederne i de kunder, han allerede havde.

”Robert arbejder meget med de enkelte kunderelationer og med at se muligheder i de kunder, jeg har. Jeg er blevet meget forbavset over, hvor meget få kunder kan gøre og give,” siger Johnny Kühn, og årshjulet har været et vigtigt redskab for ham til at dyrke eksisterende kundekontakter.

”Jeg laver en konkret tidsplan, som bliver visualiseret i kraft af årshjulet. Det har været med til at holde mig fast på konkrete tiltag og aftaler, fordi vi har sat nogle krydser for mål, jeg skulle nå – eller konkrete udfordringer. For jeg er også blevet skubbet ud af min comfort-zone,” siger Johnny Kühn og kommer med et eksempel.

”Robert udfordrede mig til at tage kontakt til en virksomhed og spørge om at præsentere mig for nogle af deres partnere. Vi satte kryds i årshjulet, og jeg skulle have mindst ét møde inden sommerferien. Jeg troede slet ikke, jeg turde sådan noget. Men jeg gjorde det.”

”Flere gange har Robert også spurgt mig: ”Hvorfor tror du ikke, du kan det?”, når jeg har været tilbageholdende i forhold til det udadvendte arbejde. Og det har fået mig til at reflektere – og turde. Han er også god til at hjælpe med at sætte et mål og en succes-rate. Jeg har også fået ros. Ikke kun for at opnå resultater. Det har også betydet meget for mig at få ros for de egenskaber, jeg har, for eksempel min selvdisciplin og udførelse af opgaver, der står i årshjulet.”

Johnny Kühn har også brugt årshjulet til at få visuelt overblik over virksomhedens aktiviteter og hele tiden se frem mod nye tiltag og kontakter. Og selvom der er kommet mange nye aktiviteter og opgaver, oplever Johnny Kühn en god ro.

”Jeg føler ikke stress mere, overhovedet. Jeg oplever det som om, der hele tiden er hjerneaktivitet uden stress. Jeg har en harmoni omkring det. Det er passion, der driver mig nu.”

Johnny Kühn er visuel og auditiv designer. Han er 53 år og har haft egen virksomhed siden 1994, hvor han oprettede Kühn design. Han har også været medejer af forskellige andre virksomheder, der arbejder med Audio Branding, lydmaskering og lydlandskaber.

Læs om flere kunder som får ordet